2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Τεχνητής Νοημοσύνης (ΣΕΤΝ-02)

Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΕΕΤΝ)    
και
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής    
Ξενοδοχείο "Φιλίππειον", Θεσσαλονίκη    
11-12 Απριλίου 2002  

Δείτε τα συμπεράσματα του συνεδρίου

Back Next

Home
Στόχοι
Δελτίο Τύπου
Συμπεράσματα
Εγγραφή
Ημερομηνίες
Επικοινωνία
Πρόγραμμα
Φωτογραφίες
Εκδηλώσεις
Χορηγοί
Επιτροπές
Πρακτικά
Χρήσιμα
Υποβολή εργασιών

Συμπεράσματα Συνεδρίου ΣΕΤΝ-2002

Στο συνέδριο συμμετείχαν 304 σύνεδροι χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα μέλη της Οργανωτικής επιτροπής και οι προσκεκλημένοι, αριθμός μεγάλος για ένα θεματικό συνέδριο Πληροφορικής. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή φοιτητών όλων των Τμημάτων Πληροφορικής της Ελλάδας καθώς και ενδιαφέρον και συμμετοχή από εταιρείες.

 Υποβλήθηκαν 121 εργασίες, σχεδόν από όλα τα Ιδρύματα της Ελλάδος, από τις οποίες 42 παρουσιάστηκαν προφορικά και έχουν δημοσιευθεί σε τόμο που έχει εκδώσει η Springer Verlag στη σειρά Lecture Notes in Artificial Intelligence, και 45 παρουσιάστηκαν ως αναρτημένες εργασίες (poster) και έχουν δημοσιευθεί σε συνοδευτικό τόμο που έχει εκδώσει το συνέδριο. Οι συγγραφείς ήταν κατά 85% Έλληνες (70% από ελληνικά ιδρύματα και 15% από ιδρύματα του εξωτερικού) και 15% Ξένοι.

Είναι αξιοσημείωτο να αναφέρουμε ότι το Συνέδριο προκάλεσε μεγάλη δημοσιότητα και όλα σχεδόν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης.

 Οι θεματικές περιοχές που απασχόλησαν το συνέδριο ήταν οι:

bullet

Αναπαράσταση Γνώσης & Συλλογιστική

bullet

Λογικός Προγραμματισμός

bullet

Ικανοποίηση Περιορισμών

bullet

Σχεδιασμός & Χρονοπρογραμματισμός

bullet

Μηχανική Μάθηση & Ανακάλυψη Γνώσης από Δεδομένα

bullet

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής

bullet

Πολυπρακτορικά Συστήματα

bullet

Αναγνώριση Προτύπων

bullet

Γενετικοί Αλγόριθμοι

bullet

Νευρωνικά Δίκτυα

bullet

Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

bullet

Επεξεργασία Εικόνας & Μηχανική Όραση

bullet

Εφαρμογές Ευφυών Συστημάτων στο Διαδίκτυο, στην Εκπαίδευση, κ.α.

 όπου παρουσιάστηκαν εργασίες υψηλού επιπέδου αντίστοιχου διεθνών συνεδρίων.

Το συνέδριο είχε την τιμή να φιλοξενήσει ως προσκεκλημένους ομιλητές τους καθηγητές κ. Χρίστο Παπαδημητρίου, από το Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϋ των ΗΠΑ, και Ιωάννη Μυλόπουλο από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο του Καναδά, τους οποίους η Ελληνική Εταιρία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΕΕΤΝ) ανακήρυξε με απόφαση της Γ.Σ. επίτιμα μέλη της.

Ο κ. Παπαδημητρίου στην ομιλία του ανέπτυξε τη φιλοσοφία του διαδικτύου, τρόπους προσδιορισμού τυχαίων διαδρομών στο διαδίκτυο και τις δυνατότητες που δίνονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη να ξεπηδήσει από τα εργαστήρια στην αγορά εφαρμόζοντας τις μεθόδους και τα έξυπνα εργαλεία που διαθέτει για τη διαχείριση και επεξεργασία του τεράστιου όγκου δεδομένων που διατίθενται μέσω του διαδικτύου.

Ο κ. Μυλόπουλος από την πλευρά του παρουσίασε τις δυνατότητες που δίνουν τα συστήματα των έξυπνων και πολλαπλών πρακτόρων στην ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης τέτοιων συστημάτων.

Επί πλέον οργανώθηκε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, όπου αποτυπώθηκαν χρήσιμα συμπεράσματα που αφορούν στην Τεχνητή Νοημοσύνη στην εκπαίδευση, έρευνα, επιχειρηματικότητα και στην κοινωνία. Συγκεκριμένα:

bullet

Εκπαίδευση:

Ένα ή περισσότερα μαθήματα έχουν ήδη ενταχθεί στα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων της χώρας και ήδη έχουν αρχίσει να δίνονται σχετικά μαθήματα και στα ΤΕΙ. Αυτό που χρειάζεται είναι μία πιο πλήρης σειρά μαθημάτων που αφορούν αφενός τις αρχές και αφετέρου τις τεχνολογίες που βασίζονται στις μεθόδους της Τ.Ν. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά των προσκεκλημένων μας ομιλητών στην πρόσληψη μεγάλου αριθμού καθηγητών σε γνωστικά αντικείμενα της Τ.Ν. σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά.

bullet

 Έρευνα:

Η Έρευνα σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης απασχολεί σημαντικό μέρος του ερευνητικού δυναμικού της Πληροφορικής της χώρας μας, όπως αυτό αποδεικνύεται και από τον μεγάλο αριθμό εργασιών που υποβλήθηκαν στο συνέδριο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δυνατότητα που έχουμε σήμερα στην αξιοποίηση μεθόδων και τεχνικών Μηχανικής Μάθησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερπληροφόρησης. Ο τεράστιος όγκος δεδομένων που δημιουργούνται στις βάσεις δεδομένων των Οργανισμών ή συσσωρεύονται από τη χρήση του διαδικτύου απαιτεί τη χρήση αυτόματων και έξυπνων μεθόδων για την αξιοποίησή τους, λύσεις που μπορούν να δοθούν με την αξιοποίηση μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης. Επί πλέον καταγράφηκε η ανάγκη για βαθύτερη έρευνα στις περιοχές: φυσικής επικοινωνίας ανθρώπου μηχανών, έξυπνων πολυπρακτορικών (multi-agent) συστημάτων, σημασιολογικής διάστασης στις προδιαγραφές του διαδικτύου (semantic WEB), επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και λόγου, απόκτησης, αναπαράστασης και διαχείρισης της γνώσης, καθώς και έρευνα σε θέματα γνωσιακής επιστήμης που θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των διεργασιών του ανθρώπινου εγκεφάλου και συνεπώς θα οδηγήσει σε καλύτερες τεχνικές προσομοίωσής τους.

bullet

Επιχειρηματικότητα:

Αν και διαπιστώθηκε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ακόμη στη διαδικασία καταγραφής μεθοδολογιών πλήρους υποστήριξης συστημάτων που βασίζονται σε μεθόδους Τ.Ν., σε εφαρμογές διαχείρισης ηλεκτρονικών μηνυμάτων, εγγράφων του διαδικτύου ή εταιρικής γνώσης, πιστεύεται ότι σύντομα τέτοια συστήματα θα διατεθούν στην αγορά και θα έχουν θετική ανταπόκριση από τους χρήστες τους.

Στην Ελλάδα έχουν αρχίσει να δημιουργούνται μικρές κυρίως εταιρίες που προσπαθούν να αξιοποιήσουν ερευνητικά αποτελέσματα σε εφαρμογές που ενδιαφέρουν την αγορά και τον πολίτη. Η τάση αυτή αναμένεται να ενισχυθεί με τη δυνατότητα που έδωσε ο Ν2919/01 στους ερευνητές και τα μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων για δημιουργία εταιριών τεχνολογικής έντασης (spin-offs). Αυτό που υποστηρίχθηκε με έμφαση ήταν αυτές οι εταιρίες να ακολουθούν τους κανόνες ανάπτυξης συστημάτων βιομηχανικού λογισμικού (Software Engineering) και να δίνουν προτεραιότητα στις ανάγκες και στον τρόπο αποδοχής από τους χρήστες τέτοιων συστημάτων.

bullet

 Κοινωνία:

Διαπιστώθηκε επίσης ότι προκειμένου να απομυθοποιηθούν πιθανοί φόβοι της κοινής γνώμης για τη χρήση συστημάτων που βασίζονται σε μεθόδους και τεχνικές της Τ.Ν., χρειάζεται πιο ενεργή επικοινωνία για την ενημέρωση των πολιτών από τους επιστήμονες της Τ.Ν.

 

Παράλληλα με το συνέδριο οργανώθηκαν:

bullet

Σεμινάριο με θέμα: «Εξόρυξη δεδομένων». Ο ομιλητής του σεμιναρίου ήταν ο Δρ. Θ. Ευγενίου, από το Ερευνητικό Κέντρο INSEAD της Γαλλίας. Το σεμινάριο παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πολυπληθές ακροατήριο κυρίως από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ο κ. Ευγενίου πέρα από την επιστημονική διάσταση του θέματος για χρήση στατιστικών μεθόδων προκειμένου να ανακαλύψουμε σχέσεις και πρότυπα συμπεριφοράς σε πολύ μεγάλους όγκους δεδομένων, που δεν είναι καθορισμένα εκ των προτέρων, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προτεραιότητα που πρέπει να δίνεται στον τελικό χρήστη, προκειμένου τέτοιου είδους υψηλής τεχνολογίας συστήματα να γίνονται αποδεκτά και χρήσιμα.

bullet

Εσπερίδα για την Κοινωνία της Πληροφορίας όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους διάφορους Φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου, οι οποίοι παρουσίασαν τα Επιχειρησιακά τους Σχέδια, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, οι οποίοι παρουσίασαν τις πρωτοβουλίες του ΣΕΠΒΕ για την Κοινωνία της Πληροφορίας καθώς και την ανάπτυξη εξελιγμένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και ο κ. Κων/νος Σπυρόπουλος, ως Πρόεδρος της ΕΕΤΝ, ο οποίος συνδέοντας το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου με την Εσπερίδα, παρουσίασε σειρά εφαρμογών που εξυπηρετούν τις ανάγκες του πολίτη και βασίζονται στην αξιοποίηση μεθόδων και τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερπληροφόρησης, η προστασία πρόσβασης σε μη επιθυμητό υλικό που διατίθεται στο διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.α.

                 Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου                                   Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΝ

                            Ι.Π. Βλαχάβας                                                   Κ.Δ. Σπυρόπουλος

Copyright © 2001 - 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης
Για προβλήματα και παρατηρήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των σελίδων επικοινωνείστε με τον Γιάννη Ρεφανίδη
Τελευταία ενημέρωση: 05/06/02.
Ο δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα MS-FrontPage 2000/XP.