2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Τεχνητής Νοημοσύνης (ΣΕΤΝ-02)

Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΕΕΤΝ)    
και
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής    
Ξενοδοχείο "Φιλίππειον", Θεσσαλονίκη    
11-12 Απριλίου 2002  

Δείτε τα συμπεράσματα του συνεδρίου

Back Next

Home
Στόχοι
Δελτίο Τύπου
Συμπεράσματα
Εγγραφή
Ημερομηνίες
Επικοινωνία
Πρόγραμμα
Φωτογραφίες
Εκδηλώσεις
Χορηγοί
Επιτροπές
Πρακτικά
Χρήσιμα
Υποβολή εργασιών

Πρακτικά

Τα πρακτικά του ΣΕΤΝ-02 αποτελούνται από δύο τόμους:

bullet

Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει τις εργασίες που θα παρουσιασθούν προφορικά και έχει ήδη εκδοθεί από τον διεθνή εκδοτικό οίκο Springer-Verlag, στο πλαίσιο της σειράς LNAI.
http://link.springer.de/link/service/series/0558/tocs/t2308.htm

bulletΟ δεύτερος τόμος περιλαμβάνει τις εργασίες που θα παρουσιασθούν ως αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) και θα εκδοθεί από ελληνικό εκδοτικό οίκο, υπό την επίβλεψη της ΕΕΤΝ. Οι εργασίες αυτές είναι διαθέσιμες και σε ηλεκτρονική μορφή.

Όλοι οι συγγραφείς πρέπει να προετοιμάσουν τις τελικές εκδόσεις των εργασιών τους, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες που μπορούν να βρεθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.springer.de/comp/lncs/authors.html

Οι τελικές εκδόσεις των εργασιών δεν πρέπει να υπερβαίνουν το άνω όριο των 12 σελίδων.

Οι συγγραφείς πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά τις τελικές εκδόσεις των εργασιών τους, μαζί με μια σύντομη συνοδευτική αναφορά του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν τα σχόλια των κριτών, στη διεύθυνση setn02@csd.auth.gr.

Οι εργασίες πρέπει να αποσταλούν τόσο σε μορφή ανεξάρτητη της συσκευής εκτύπωσης (PDF ή PostScript), όσο και σε επεξεργάσιμη μορφή (MS-Word, Latex, κλπ), το αργότερο μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2002.

Ειδικά για τις εργασίες που θα συμπεριληφθούν στον πρώτο τόμο των πρακτικών, θα πρέπει να αποσταλλεί το copyright form του οίκου Springer-Verlag, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.springer.de/comp/lncs/copyrigh.html, υπογεγραμμένο από έναν τουλάχιστο συγγραφέα, το αργότερο μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2002, στον αριθμό Fax: +30 310 998419, υπόψη κ. Σταυρουλάκη.

Για κάθε εργασία που γίνεται αποδεκτή, ένας τουλάχιστον συγγραφέας πρέπει να εγγραφεί στο συνέδριο το αργότερο μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2002.

 

Copyright © 2001 - 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης
Για προβλήματα και παρατηρήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των σελίδων επικοινωνείστε με τον Γιάννη Ρεφανίδη
Τελευταία ενημέρωση: 05/06/02.
Ο δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα MS-FrontPage 2000/XP.