2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Τεχνητής Νοημοσύνης (ΣΕΤΝ-02)

Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΕΕΤΝ)    
και
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής    
Ξενοδοχείο "Φιλίππειον", Θεσσαλονίκη    
11-12 Απριλίου 2002  

Δείτε τα συμπεράσματα του συνεδρίου

Next

Home
Στόχοι
Δελτίο Τύπου
Συμπεράσματα
Εγγραφή
Ημερομηνίες
Επικοινωνία
Πρόγραμμα
Φωτογραφίες
Εκδηλώσεις
Χορηγοί
Επιτροπές
Πρακτικά
Χρήσιμα
Υποβολή εργασιών

Στόχοι

Τα τελευταία χρόνια τα αποτελέσματα της έρευνας στην Τεχνητή Νοημοσύνη βρήκαν εφαρμογή σε πολλά πρακτικά προβλήματα, αυξάνοντας τη δραστηριότητα σε αυτήν την ερευνητική περιοχή. Η εκρηκτική εξάπλωση του Διαδικτύου επέτεινε την ανάγκη για ευφυή συστήματα διαχείρισης της πληροφορίας, πολλαπλασιάζοντας τις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η συνεισφορά Ελλήνων ερευνητών στη διαδικασία αυτή ήταν σημαντική, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν η κατάλληλη εποχή για μία συνάντηση, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και την προώθηση συνεργασιών. Για το λόγο αυτό η Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης (EETN), σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης (ΣΕΤΝ-2002) στη Θεσσαλονίκη, 11-12 Απριλίου 2002.

 Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα αποτελείται από:

bullet

Πλήρεις συνεδρίες και συνεδρίες αναρτημένων ανακοινώσεων (posters), όπου θα παρουσιαστούν ερευνητικές εργασίες, αλλά και εφαρμογές.

bullet

Ειδική συνεδρία για μεταπτυχιακούς φοιτητές, όπου θα παρουσιάσουν εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, με σκοπό να αποκομίσουν χρήσιμες παρατηρήσεις και σχόλια.

bullet

Παρουσιάσεις εμπορικών προϊόντων και πρωτότυπων συστημάτων.

 

Copyright © 2001 - 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης
Για προβλήματα και παρατηρήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των σελίδων επικοινωνείστε με τον Γιάννη Ρεφανίδη
Τελευταία ενημέρωση: 05/06/02.
Ο δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα MS-FrontPage 2000/XP.