2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Τεχνητής Νοημοσύνης (ΣΕΤΝ-02)

Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΕΕΤΝ)    
και
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής    
Ξενοδοχείο "Φιλίππειον", Θεσσαλονίκη    
11-12 Απριλίου 2002  

Δείτε τα συμπεράσματα του συνεδρίου

Back Next

Home
Στόχοι
Δελτίο Τύπου
Συμπεράσματα
Εγγραφή
Ημερομηνίες
Επικοινωνία
Πρόγραμμα
Φωτογραφίες
Εκδηλώσεις
Χορηγοί
Επιτροπές
Πρακτικά
Χρήσιμα
Υποβολή εργασιών

Σημαντικές Ημερομηνίες

Υποβολή περιλήψεων εργασίων:
15 Οκτωβρίου 2001
Υποβολή εργασιών:
30 Οκτωβρίου 2001
Ειδοποίηση για τις εργασίες:
21 Δεκεμβρίου 2001
Υποβολή εκταταμένων περιλήψεων για τη συνεδρία των μεταπτυχιακών φοιτητών
28 Δεκεμβρίου 2001
Υποβολή τελικών εκδόσεων εργασιών:
21 Ιανουαρίου 2002
Έγκαιρη εγγραφή:
20 Φεβρουαρίου 2002 *
Συνέδριο:
11-12 Απριλίου 2002
 * Για κάθε εργασία που έγινε δεκτή στο συνέδριο πρέπει ένας τουλάχιστον εκ των συγγραφέων να ολοκληρώσει την εγγραφή του μέχρι τις 21 Ιανουαρίου 2002.

Copyright © 2001 - 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης
Για προβλήματα και παρατηρήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των σελίδων επικοινωνείστε με τον Γιάννη Ρεφανίδη
Τελευταία ενημέρωση: 05/06/02.
Ο δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα MS-FrontPage 2000/XP.