Το Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου «ΟΔΥΣΣΕΙΑ - ΝΑΥΣΙΚΑ» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και αναδόχους τα Τμήματα: Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Φυσικής, και Πληροφορικής του ΑΠΘ, και την MLS Πληροφορική, υποστηρίχθηκε δε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το ΥΠΕΠΘ.


Κατασκευή site: 14 - 12 - 2000, Δημήτρης Βράκας