Διαχείριση Γνώσης

Διδάσκων: Νικόλαος Βασιλειάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Περιγραφή του Μαθήματος

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η Διαχείριση της Γνώσης, δηλαδή η διαδικασία συλλογής της συσσωρευμένης εμπειρίας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, είτε αυτή βρίσκεται σε βάσεις δεδομένων, ή σε έγγραφα, ή ακόμα και μέσα στο μυαλό των στελεχών της επιχείρησης ή του οργανισμού, και στη συνέχεια η διάχυση και χρησιμοποίησή της στα σημεία εκείνα της επιχείρησης ή του οργανισμού όπου θα προσφέρει το μέγιστο ανταποδοτικό όφελος. Η Διαχείριση της Γνώσης γνωρίζει αλματώδη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια ως επιχειρηματικό μοντέλο. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμοί έχουν αναπτύξει αποθήκες γνώσης σχετικές με εξυπηρέτηση πελατών, ανάπτυξη προϊόντων, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, κλπ. Επίσης, έχουν δημιουργηθεί νέες θέσεις εργασίας σχετικές με τη Διαχείριση της Γνώσης. Όλα αυτά καταδεικνύουν την αναγκαιότητα για ύπαρξη Διαχείρισης της Γνώσης σε μια σύγχρονη επιχείρηση καθώς και την αναγκαιότητα για καταρτισμένα στελέχη τα οποία θα επιβλέψουν την παραπάνω διαδικασία.

Στο μάθημα αυτό θα εξεταστούν η κατανόηση και ο ρόλος της Γνώσης και των Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης στα πλαίσια ενός οργανισμού, ο κύκλος ζωής των συστημάτων διαχείρισης γνώσης, η αρχιτεκτονική των συστημάτων διαχείρισης γνώσης, η δημιουργία γνώσης, οι τεχνικές σύλληψης-εκμαίευσης γνώσης, η αναπαράσταση γνώσης και η συλλογιστικές, η ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης γνώσης, ο έλεγχος και η πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης γνώσης, η διάχυση της γνώσης, διάχυση γνώσης και διαδίκτυο, εργαλεία ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης γνώσης, και οι πύλες γνώσης.

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ.

Ταυτότητα Μαθήματος
Εξάμηνο Β
Διδακτικές Μονάδες 3
Ώρες Διδασκαλίας (εβδομαδιαία) 3
Προαπαιτούμενα Μαθήματα -

Διδασκαλία

Η διδασκαλία περιλαμβάνει διαλέξεις που γίνονται κάθε Τετάρτη 16:30 - 19:00 στην αίθουσα Πολυμέσων του Τμήματος Πληροφορικής, στον ημιόροφο του κτιρίου Βιολογίας. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων γίνονται αναθέσεις εργασιών μοντελοποίησης γνωστικών πεδίων σε ομάδες 1-2 φοιτητών, για τις οποίες θα πρέπει να περιγράψουν λεκτικά ένα γνωστικό πεδίο, να αναπτύξουν μια οντολογία που να το μοντελοποιεί με τη χρήση του εργαλείου Protege, να παρουσιάσουν την οντολογία δημοσίως, να λάβουν ανάδραση από τους συμφοιτητές τους και τον διδάσκοντα, και τέλος να παραδόσουν μία εργασία στην οποία να παρουσιάζουν αναλτυικά όλα τα προηγούμενα. Στόχος είναι οι φοιτητές να εξασκηθούν με τη διαδικασία μοντελοποίησης γνώσης, η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή και καταγραφή στοιχείων για ένα γνωστικό πεδίο και τη χρήση εργαλείων μοντελοποίησης γνώσης για ανάπτυξη οντολογιών, αλλά και να αποκτήσουν εμπειρία σε συγγραφή αναφορών και σε παρουσιάσεις.

Ο προγραμματισμός των διαλέξεων είναι ο ακόλουθος:

A/A Ημ/νία Περιεχόμενο Παρουσιάσεις - Εργασίες
1
04/03
Εισαγωγή, Τι είναι Διαχείριση Γνώσης και Αρχιτεκτονική Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης -
2
11/03
Τι είναι Γνώση  
3
18/03

Συστήματα ΔΓ: Κύκλος Ανάπτυξης και Απόκτηση της Γνώσης

 
4
01/04
Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστικές (1/4)
Εισαγωγή, Πλαίσια - Οντολογίες
Λίστα εργασιών μοντελοποίησης
5
22/04

Μεθοδολογία Ανάπτυξης Οντολογιών

 
6
29/04

Μεθοδολογία Ανάπτυξης Οντολογιών (συν.)

Οντολογία κρασιών

 

7
06/05

Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστικές (2/4)
Κανόνες Εξαγωγής Συμπερασμάτων

 

8
13/05
Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστικές (3/4)
Κανόνες Παραγωγής

 

9
20/05

Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστικές (4/4)
Συλλογιστική βασισμένη στις Περιπτώσεις

 

10
27/05
Έλεγχος και Εγκατάσταση Συστήματος

 

11
03/06

Ανακεφαλαίωση, προετοιμασία για εξετάσεις

Παρουσίαση εργασιών

12
10/06

Παρουσιάσεις εργασιών

Παρουσίαση εργασιών

13 17/06 Παρουσιάσεις εργασιών Παρουσίαση εργασιών

 

Εργασίες - Παρουσιάσεις

Στα πλαίσια της Διδασκαλίας ανατίθενται εργασίες μοντελοποίησης γνωστικών πεδίων στους φοιτητές, σε ομάδες 1-2 φοιτητών, για τις οποίες θα πρέπει να περιγράψουν λεκτικά ένα γνωστικό πεδίο, να αναπτύξουν μια οντολογία που να το μοντελοποιεί με τη χρήση του εργαλείου Protege, να παρουσιάσουν την οντολογία δημοσίως, να λάβουν ανάδραση από τους συμφοιτητές τους και τον διδάσκοντα, και τέλος να παραδόσουν μία εργασία στην οποία να παρουσιάζουν αναλυτικά όλα τα προηγούμενα. Στόχος είναι οι φοιτητές να εξασκηθούν με τη διαδικασία μοντελοποίησης γνώσης, η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή και καταγραφή στοιχείων για ένα γνωστικό πεδίο και τη χρήση εργαλείων μοντελοποίησης γνώσης για ανάπτυξη οντολογιών, αλλά και να αποκτήσουν εμπειρία σε συγγραφή αναφορών και σε παρουσιάσεις.

Χρονοδιάγραμμα εργασιών

(μπορείτε να δείτε τις οδηγίες και εδώ)

Τρόπος Εξέτασης

Ο τρόπος εξέτασης περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

Τύπος Συμβολή Σχόλια
Γραπτές Εξετάσεις 70% Γραπτά τα οποία δεν συγκεντρώνουν βαθμολογία μεγαλύτερη της βάσης (4.5/7.5 ή 6/10) απορρίπτονται, άσχετα με την συνολική βαθμολογία (γραπτές + παρουσίαση εργασίας) που συγκεντρώνει ο φοιτητής.
Εργασία 30% Η βαθμολογία του φοιτητή στην εργασία σχετική με τη μοντελοποίηση γνωστικού πεδίου που ανέλαβε.

Ο συνολικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας στις γραπτές εξετάσεις και στην εργασία και παρουσίαση του επιστημονικού άρθρου. Προβιβάσιμος βαθμός θεωρείται το 6/10. Προϋπόθεση για να προστεθούν οι μονάδες της εργασίας/παρουσίασης αποτελεί να είναι προβιβάσιμος ο βαθμός των γραπτών εξετάσεων, δηλαδή 4.5/7.5.

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη

Συμπληρωματική

Εξεταστέα Ύλη

Εκπαιδευτικό Υλικό


Χρήσιμοι Σύνδεσμοι στο Internet

Επικοινωνία

Καθημερινά στο γραφείο μου, στον ημιόροφο του κτιρίου Βιολογίας

Διδάσκων

Νικόλαος Βασιλειάδης

Ηλ. Ταχυδρ: nbassili[ΑΤ]csd[dot]auth[dot]gr .

Βοηθός διδασκαλίας

Ευστράτιος Κοντόπουλος

Ηλ. Ταχυδρ: skontopo[ΑΤ]csd[dot]auth[dot]gr .

Ανακοινώσεις